Başlangıç Sayfası Yap

Sık kullanılanlara ekle

 

İznik'e Hoş Geldiniz

   

 İznik ve Depremler

 

İznik Jeofizik Etüt Sonuçları

İznik ilçesi belediye sınırları içersinde 80 adet Rezistivite düşey Elektrik sondaj, 69 adet sismik serim, 55 noktada 80 adet mikrotromer ölçüleri alınarak jeofizik etüt yapılmıştır.
1.) Çalışma alanı Kuvarterner yaşlı alüvyonlarla kaplıdır. Alüvyonun genel özelliğini taşıyan kum, silt, kum ve çakıl birimlerinin çeşitli ardalanmaları gözlenmiştir.
2.) Yeraltı suyu seviyeleri: Sur içinde yaklaşık 2,5m ila 5m, İznik Kuzey bölge göle yakın bölgelerde yaklaşık 0,5-1m gölden uzaklaşıp Yeni Hisardere yoluna doğru gidildikçe derinlik artmakta ve yaklaşık 1m-3m’ye ulaşmakta, Lefke Kapının Doğusunda yapılaşmaya açılacak İznik Doğu bölgede 1,5-2m, Yenişehir Kapı ile Darka Tatil Köyü arasında kalan alanlarda da yaklaşık 0,5-2,5m civarında, Üyecek Toplu Konutlarıyla Şehir Stadyumu arasında kalan bölgede 1 -3m arasında, yerleşime açılması düşünülen İznik Güney bölge de yaklaşık 2 -3m. arasında olup İznik genelinde yeraltı suyu seviyesinin oldukça yüksek olduğu etüt sonucunda belirlenmiştir.
3.) Yüzeye yakın kum tabakalarında, kum tanecikleri arasındaki boşluklara ani sismik kuvvet (Deprem şoku) uygulandığı zaman, tanecikler arasındaki denge bozulur ve kum ile birlikte yeraltı suyu yüzeye doğru hareket ederek zemin yüzeyine çıkmaya başlar. Bu olay zemin sıvılaşması olarak adlandırılır. Zemin sıvılaşması, genellikle suya doygun gevşek zeminlerde ve sonradan kurutularak ıslah edilmiş gol, akarsu ye deniz kenarı gibi alanlarda görülür. Sıvılaşma sonucu kum su ile birlikte hareket eder ve zemin sıvı gibi davranmaya başlar. Böylelikle sıvılaşmış zemin üzerinde bulunan binalarda (depreme dayanıklı olarak yapılsa bile) yana yatmalar, oturmalar ve devrilmeler olur. 4.) Çalışma alanı olan İznik belediyesi sınırları içerisinde, hakim birimin kumlu birimler olması ve yeraltı suyu seviyesinin yüksek olmasından dolayı zemin sıvılaşması riski taşımaktadır.
5.) Etüt alanı zemin emniyet gerilmeleri açısından incelendiğinde;
2.tabakaların zemin emniyet gerilmelerinin; İznik 1.Bölge yani Sur içinde 1-1.6 kg/cm², Kuzey Bölge Endüstri Meslek Lisesi İznik Karayolları tesisleri arasında bulunan 1.hatta 0.70-1.18 kg/cm², İznik Kuzey bölge Yeni Hisardere Yoluna paralel uzanan ve Şehir Mezarlığının doğusuna kadar uzanan 3.hatta 0.56-1.45 kg/cm² İznik kuzey bölgedeki Zeytin Halinden Şehir Mezarlığının batısına kadar ki 2.hatta 0.61-1.21 kg/cm², İznik Doğu bölgesinde yerleşime açılacak olan alanda bulunan hat 4 boyunca 0.83- 1.18 kg/cm², İznik Güney bölgede Yenişehir Kapıdan Darka Tatil Köyü’ne kadar uzanan 5. hatta 0.68 - 1.54 kg/cm², Darka Tatil Köyünün kuzeyinden İznik surlarına kadar uzanan 6. hata 0.9 -1.73 kg/cm², aynı bölgede göl kıyısında bulunan 7’nolu hatta 0.71 -1.57 kg/cm² İznik güney bölge yerleşime açılması planlanan bölgenin Doğu kısmında kalan 8. hatta 0.78 -1.15kg/cm², bu hattın Doğusunda kalan 9.hatta 0.6 -1.21 kg/cm², İznik güney bölgede Şehir Stadyumundan Üyecek Toplu Konutlarına doğru uzanan 10.hatta 0.77 -1.17 kg/cm² arasında değiştiği görülmüştür.
6.) Doğal titreşim periyotları incelendiğinde 0,3- 0,4sn arası iyi 0,4-0,8sn arası orta 0,8 sn.den daha büyük değerler kötü hakim titreşim periyotlarına sahip olarak nitelendirilebilir. İznik Bölgesine ait; Doğal titreşim periyotları incelendiğinde; İznik Güney bölge DSİ tesislerinden İznik sur içi Güneyine doğru uzanan bölgede 0,3 -0,4sn değerleri, İznik Güney bölgede Bursa asfaltının Doğusundaki ölçümlerde hakim titreşim peryodları yükselerek 0,7 -1 sn aralığında değerler, İznik Kuzey bölgede Elbeyli yol ayrımında İstanbul yolunun Batısına doğru uzanan hatta ve sur içinin Kuzey bölgelerinde hakim periyot değerleri 0,8 -1 sn, İznik Kuzey bölge ye İstanbul yolunun Doğu bölgesinde 0,3 - 0,4 sn değerleri arasında bulunmuştur. İznik Belediyesi sınırları dışında yapılan mikrotromer ölçümlerinde gölden uzaklaştıkça değerlerin düştüğü, yani tepelere doğru uzanan kesimlerde daha sağlıklı hakim titreşim periyodlarina sahip birimlerin olduğu gözlenmiştir.
7.) Deprem anında yapının hasar görmesi titreşim periyotları ile direkt ilgilidir. Zeminin belirli bir titreşim periyodu olduğu gibi yapının titreşim periyodu da iyi tespit edilmelidir. Zemin hakim titreşim periyodu ile yapının titreşim periyodunun eşit olduğu anda rezonans olayı gerçekleşmektedir. Rezonans anında yapı kalitesi ve zemin özelliği ne olursa olsun bina yıkılacaktır. Binanın titreşim periyodu zeminin titreşim periyodundan daha büyük olamayacağından bina titreşim periyodu daha küçük seçilmelidir. Çalışma sahasında yapılaşmaya gidilecek olan alanlarda zemin hakim titreşim periyotlar göz önünde tutularak zeminin deprem anında salınımının aza indirgenmesi için proje aşamasında, yapının periyodu zeminin periyodundan küçük seçilmelidir.
8.) Sismik ölçümlerden elde edilen zemin dinamik elastik parametreleri olan Yoğunluk Kayma Modülü Poisson oranı , Dinamik Elastisite Modülü, Bulk Modülü, Hakim Titreşim Periyodu, Zemin Emniyet Gerilmesi ve Zemin Taşıma Güçleri her serimdeki tabakalar için ayrı ayrı hesaplanarak eklerde sunulmuştur. Binanın dinamik kuvvetlere karşı direncini etkileyecek olan elastik parametreler Kayma Modülü , Poisson Oranı , Dinamik Elastisite Modülüdür. Poisson oranı zeminin gözenekliliğini ve su ile dolu olup olmadığını, kırıklılığını, Elastisite (Young) Modülü zeminin dayanıklılığını, sertliğini, kalınlığını, Kayma Modülü ve Dinamik Elastisite Modülü zeminin yatay kuvvetlere karşı direncini, dayanırlığını gösterir. İznik 1. Bölge yani Sur içinde kayma modülü değerleri 334-2 132.41 kg/cm², Poisson oranları 0.218-0.459, dinamik Elastisite değerleri 915-6158 kg/cm² Kuzey bölge Endüstri Meslek Lisesi İznik Karayolları tesisleri arasında bulunan 1.hatta kayma modülü değerleri 2325.3 8-1771.21 kg/cm², Poisson oranları 0.451-0.479, dinamik Elastisite değerleri 5232.28-6750.34kg/cm², İznik Kuzey bölge Hisardere Yoluna paralel uzanan ve Şehir Mezarlığına kadar uzanan 3.hatta kayma modülü 556-466.7kg/cm² ,Poisson oranları 0.413-0.479, dinamik Elastisite değerleri 1616-8896 kg/cm², İznik kuzey bölgedeki Zeytin Halinden Şehir Mezarlığının batısına kadar ki 2.hatta kayma modülü değerleri 556-1379 kg/cm², Poisson oranları 0.460-0.492, dinamik Elastisite değerleri I690-4048 kg/cm², İznik Doğu bölgesinde olan alanda bulunan hat 4 boyunca kayma modülü değerleri 1309.82-1492.33 kg/cm², Poisson oranları 0.474-0.486, dinamik Elastisite değerleri 3893.01-4398.29 kg/cm², İznik Güney bölgede Yenişehir Kapıdan Darka Tatil Köyü’ne kadar uzanan 5.hatta kayma modülü değerleri 1156-2608 kg/cm², Poisson oranları 0.415-0.492, dinamik Elastisite değerleri 3378-7472 kg/cm²,Darka Tatil Köyünün Kuzey- inden İznik Surlarına kadar uzanan 6. hatta kayma modülü değerleri 928-2274 kg/cm , Poisson oranları 0.460-0.474, dinamik Elastisite değerleri 2736-6652 ayni bölgede gol kıyısında bulunan 7’nolu hatta kayma modülü değerleri 904.56-1151.25 kg/cm² Poisson oranlan 0.39 1-0.489, dinamik Elastisite değerleri 2516.68-3427.38 kg/cm², İznik Güney bölge yerleşime açılan bölgenin Doğu kısmında kalan 8. hatta kayma modülü değerleri 1106-2047 kg/cm², Poisson oranları 0.465-0.485, dinamik Elastisite değerleri 3288-6065 kg/cm², bu hattın Doğusunda kalan 9. hatta, kayma modülü değerleri 772- 2560 kg/cm², Poisson oranları 0.374-0.486, dinamik Elastisite değerleri 2135-7038 kg/cm² İznik Güney bölgede Şehir Stadyumundan Üyecek Toplu Konutlarına doğru uzanan 10. hatta kayma modülü değerleri 1346-2254 kg/cm², Poisson oranlan 0.459-0.489, dinamik Elastisite değerleri 4009-6390 kg/cm², 10.hattın batısında kalan 11 nolu hatta kayma modülü değerler 1584-2744 kg/cm², Poisson oranlan 0.463-0.488, dinamik elastisite değerleri 4634-8 103 kg/cm² arasında değiştiği görülmüştür.
9.) İnceleme alanında yapılan sismik serimlerde P dalga hızlarının çok hızlı, S dalga hızlarının daha düşük çıkması bölgede yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğunu göstermekte olup rezistivite ölçüm sonuçları da bu görüşü desteklemektedir. Yapılan ölçüm sonuçlarında genelde 0.8- 1.0Hz gibi düşük hakim frekansların izlendiği bölgeler sahile yakın ye muhtemelen Alüvyonun kalın olduğu veya yeraltı suyu seviyesinin doygun olduğu alanlarda bulunmaktadır.
10.) İncelenen sahada yapılmış olan zemin etüdü değerlendirilerek, uygun temel şartları ve doğru statik hesapların yapılması, kaliteli inşaat malzemesi kullanılması tavsiye olunur.
11.) İnceleme alanının Birinci Derece Deprem Bölgesinde olması son derece önemlidir. Yapı ömrünün yaklaşık 50 yıl olduğu dikkate alınırsa beklenebilecek max. magnitüt 7,1’dir. Deprem şiddetinin yerel zemin koşullarına bağlı olduğu, deprem periyodunun genliğinin titreşim süresi ve ivmesinin zemin tabakalaşmasına (Özellikle Üst tabakasına ) başlı olarak değiştiği 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasında ortaya konmuştur. Yeni Deprem Yönetmeliği 1.derece deprem bölgesi için “Etkin Yer İvme Katsayısı” nın A0=O,40 olmasını tavsiye etmektedir.

 

 

 

  Sayfanın Son Değiştiriliş Tarihi:

Yukarı Çık   
 

  

Copyright © İznik Dizayn  - 2010                     Bu Site   İyad   Kurucu Üyesidir