Başlangıç Sayfası Yap

Sık kullanılanlara ekle

 

İznik'e Hoş Geldiniz

   

 İznik Yerel Gündem 21

 

 IULA-EMME

Kuruluş;
Dünya ölçeğinde bir kuruluş niteliğini taşıyan IULA - Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, 1913 yılından bu yana dünyada yerel yönetimleri güçlendirmek ve geliştirmek, yerel topluluklar arasında işbirliğini ve bilgi akışını arttırmak yönünde çaba göstermektedir. Genel Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan IULA, halen dünyanın en büyük ve güçlü yerel yönetim kuruluşlarının başında gelmektedir. Birleşmiş Milletler nezdinde birinci derecede danışman statüsü bulunan IULA, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde de özel bir statüye sahiptir. IULA-EMME- Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı, IULA'nın dünya ölçeğindeki altı bölge teşkilatından biri olarak, 1986 yılında kurulmuştur. IULA-EMME'nln Türkiye'de kurulması ve bölgesel ölçekte faaliyetlerini yürütmesi, 11.09.1987 tarihli TC.Bakanlar Kurulu Karamamesi ile kesinleşmiştir. Kar amacı gütmeyen bir teşkilat olan IULA-EMME'nin genel amacı, IULA'nın temel politikalarına uygun olarak, yerel demokrasiyi geliştirmek ve yerel yönetimlerin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.
Üyelik;
IULA-EMME, faaliyet gösterdiği bölge düzeyinde ve Türkiye'de etkin bir üyelik ağına sahiptir. Türkiye'deki üyeler, Istanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep,Kayseri,İzmit ve Konya Büyükşehir Belediyeleri ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği,Ege Belediyeler Birliği, GAP Belediyeler Birliği, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği gibi bölgesel belediye birliklerini ve Türk Belediyecilik Demeği'ni kapsamaktadır. İller Bankası ve Başbakanlık Toplu Konut idaresi, özel statüye sahip üyelerdir. Bölge ölçeğinde ise IULA-EMME, çok sayıda kenti ve belediyeyi, doğrudan ya da temsil edildikleri bölgesel kuruluşlar aracılığıyla,bünyesinde bulundurmaktadır. Bunlar arasında, IULA nezdinde özel bir statüsü olan OICC- Islam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı, ATO/ AUDI-Arap Kentler Birliği/Arap Kentsel Gelişme Enstitüsü ve ARADO-Arap idari Gelişme Teşkilatı gibi bölgesel ölçekte faaliyet gösteren kuruluşlar ile Tunus Kentler Birliği, Tahran, Rabat, Riyad ve Kuveyt Belediyeleri ve Kahire Valiliği gibi büyük kentler ve birlikler yer almaktadır.

Faaliyetler;
IULA-EMME'nin faaliyetleri, "demokratik ve etkin yerel yönetim"e giden yolun yapı taşlarının döşenmesi doğrultusunda, belediyeler arasında bölgesel ölçekte ve uluslararası düzeyde işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek, yerel yöneticiler için eğitim programları düzenlemek, yerel yönetimle ilgili araştırma ve yayınlar yapmak, ortak konularda bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak başta olmak üzere, hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik diğer tüm yasal faaliyetleri kapsamaktadır. IULA-EMME, birçok uluslararası kuruluşun, bölgedeki ve Türkiye'deki yerel yönetimlere ulaşmasını sağlayan bir şemsiye işlevini görmektedir. Bu kapsamda, kuruluşundan bu yana, başta Avrupa Birliği/Avrupa Komisyonu olmak üzere, Birleşmiş Milletler/UNDP, UNCHS- HABITAT, OECD ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla çeşitli ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirmiştir. Haziran 1996'da Istanbul'da düzenlenen BM Habitat II "Kent Zirvesi" sırasında toplanan WACLA-Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Kurultayı'nda önemli bir rol üstlenen IULA-EMME, "Yerel Habitatlar" ve "Yerel Gündem 21 uygulamaların da yerel yönetimlere destek sağlamayı sürdürmektedir.

Proje ile ilgili bilgi için:
 

Sadun EMREALP
YG-21 Projesi Ulusal Koordinatorü ve IULA-EMME Genel Sekreter Yrd.
IULA-EMME
Yerebatan Cad. 2
34400 Sultanahmet İstanbul
Tel:(212)511 1010
Fax: (212)519 0060
E-Posta: iulaemm@ibm.net

 

Esra KARADAĞ
UNDP
YG-21 Programı Sorumlusu
UNDP
Atatürk Bulvarı 197
06680 Kavaklıdere
Ankara
Tel.:(312)468 9130
Fax:(312)426 1372
E-Posta: turO1ek@undp.un.org.tr

 

İznik Yerel Gündem 21

30 Aralık 1998 yılında IULA EMME (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği Doğa Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı)'na üyelik başvurusu yaptı. Bir yıl pilot kent çalışmaları yaptıktan sonra da, 23 Aralık 1999 tarihinde resmen proje kapsamı içerisine dahil edildi. İznik Yerel Gündem 21 kurulduğu 13 Ağustos 1998 yılından beri IULA felsefesi doğrultusunda ülkemiz ve ilçemiz menfaatleri doğrultusunda dürüstlük ilkesinden hiç ödün vermeden çalışmalarını sürdürmüştür. İznik Yerel Gündem 21 olarak amacımız, hiçbir siyasi kimliğe bürünmeden, kar amacı gütmeden İznik'i 2000'li yıllarda dünya kenti konumuna taşımaktır. İlçemizde yerel demokrasiyi geliştirerek yerel yönetimimizin güçlenmesi için her türlü katkıyı verme ye çalışmaktayız. Çalışmalarımız özellikle İznik'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, tarihi değerleri korumak ve kültürel gelişim çevre konusunda halkın bilinçlendirilmesi alanlarında olmuştur. Tüm çalışmalarımıza İznik Belediyesi teknik olarak destek vermişlerdir. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tüm projeler, Yerel Gündem 21 sekreterliği, temin edilen sponsorlar ve IULA EMME'nin desteği ile gerçekleşmiştir.

İznik YG 21'in ilçemizde yapılan çalışmaları şunlardır;

1-Istanbul Kapı aydınlatılması, sponsor SİTECO firması
2-Yeşil Cami aydınlatılması, sponsor SİTECO firması
3-Atatürk Heykeli aydınlatılması, sponsor PHILLIPS firması
4-EMİIT 2000 Uluslararası D.Akdeniz Turizm Fuarına katılım İznik'in kurulduğu tarihten itibaren ilk defa katıldığı turizm fuarı. 41 bin dolar olan stand kirası belediye ve İznik Yerel Gündem 21 tarafından ortak karşılanmıştır. İznik ilk defa katıldığı bu fuardan özel ödül alarak dönmüştür.
5-IFSAK ile Y.Gündem 21 ortak çalışması sonucu İznik'in tarihi değerleri fotoğraflandırılarak İnanç Turizmi Fotoğrafları Sergisi düzenlenmiş, 2.4.2000 tarihinde Turizm Bakanımız Erkan Mumcu tarafından açılmıştır.
6-Derbent Köyü 4.Kançiçeği Festivali düzenlenmesi, sponsor firma Coca-Cola        
7-Geçmişten Günümüze Fotoğraf Sergisi.(4 sineması, bir belediye kulübü olan İznik'in neden bu değerleri yitirdiğinin halk tarafından sorgulanması sağlandı.)
8-Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksek okulu ve Yeşil Cami Mahallesi Muhtarlığı'na tam donanımlı bilgisayar temini.
9-Bursa, "Evrensel Değerleri ile İznik" sergisinin düzenlenmesi (Türk İslam Müzesi'nde)  10-26 Aralık 2000 tarihinde Ayasofya Müzesi'nde yapılan İnanç Turizmi Ayini için yanmaz çadır temini, sponsor Ericsson firması.
11-Ayasofya Anıt Müzesi bahçesine turistik amaçlı 3 adet WC temini, Sponsor Eczacıbaşı Vitra firması.
12-ATV ulusal televizyonunda A'dan Z'ye Esra Ceyhan programında bir saat her şeyi ile İznik'in tanıtımının yapılması.
13-"Evrensel Değerleri ile İznik" sergisinin Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki tüm organizasyonu sponsor Eczacıbaşı Karo Seramik Firması.
14.Yunanistan'ın Nikaia Kenti Belediye Başkanı ve grubunun İznik'te ağırlanması, tüm yemek ve eğlence organizasyonları.
15-İngilizce ve Türkçe İznik Turizm Kitapçığı basımı, sponsor IULA-EMME. Ericsson.  
16-İznik Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar yapılarak, Avrupa Komisyonu" Life" programı kapsamına alınmasının sağlanması.
17-İstanbul CNR'de yapılan İTTE Uluslararası 2001 Turizm Fuarı'nda GÜMTOB sponsorluğunda tutulan stand'da İznik'in tüm değerleri ile tanıtılması.
18-Deprem Kriz Merkezi prefabrik konutunun yaptırılarak İznik halkının kullanımına  sunulması (IULA-EMME tarafından finanse edilmiştir.)
19-Süleyman Paşa medresesi'nin Orijinali bozulmadan Belediye encümen kararıyla Kültür evine dönüştürülmesi.
Sponsor; Eczacıbaşı yapı gereçleri AŞ,-Eczacıbaşı karo seramik AŞ, -IULA-EMME,
Restorasyon; 1.İzmir Anıtlar kurulu başkanı Yar. Doc. Erkan UÇKAN ve ekibi tarafından yapılmıştır.

   İznik Yerel Gündem 21, ilk olarak Sevinç Öztürk başkanlığında kurulmuş ve ilçede farklı projelere imza atmıştır. Daha sonra gelen YG21 Başkanları bu yükün altından kalkamamış, bu makam İznik'te gerektiği yeri ve vizyonu tamamlayamamıştır.

 

 

 

  Sayfanın Son Değiştiriliş Tarihi:

Yukarı Çık   
 

  

Copyright © İznik Dizayn  - 2010                     Bu Site   İyad   Kurucu Üyesidir