Başlangıç Sayfası Yap

Sık kullanılanlara ekle

 

İznik'e Hoş Geldiniz

   

 İznik Kardeş Şehirler: Kırgızistan-Talas

 

Talas Belediyesi (Kırgız Cumhuriyeti ) Ve İznik Belediyesi (Türkiye Cumhuriyeti ) Arasındaki Kardeş İlişkiler İle İlgili Anlaşma


    Talas Kenti ve İznik Kenti arasında işbirliği geliştirmek amacıyla Talas Belediyesi (Kırgız Cumhuriyeti) ve İznik Belediyesi ( Türkiye Cumhuriyeti) bundan sonraki bölümlerde “ Taraflar “ olarak adlanıp ,

   Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mevcut olan dostane ve kardeş ilişkileri dikkate alarak, Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Ebedi Dostluk Anlaşmasına (24 Ekim 1997 ) “ Kırgızistan ve Türkiye XXI. Yüzyılında El Ele “ ( 1 Temmuz 1999) Ortak bildirisine dayanarak,

  İki kent arasında bilim – teknik, ekonomik – ticari, kültürel – insani alanlarda işbirliğini geliştirmek arzusuyla, aşağıdaki hususları beyan etmişlerdir:

Madde 1.
Talas ve İznik Kentleri arasında karşılıklı güven yoluyla, karşılıklı menfaatler doğrultusunda ve ortaklık temelinde kardeş ilişkiler kurulacaktır.

Madde 2.
Taraflar ekonomik-bilim ve kültürel ve diğer alanların geliştirilmesi doğrultusunda karşılıklı kent, heyet ve işadamları değişimini sağlayacaklar.

Madde 3.
Kent işleri ile ilgili bilgi ve tecrübe değişiminde düzenli bir şekilde bulunacaklar.

Madde 4.
Taraflar teknik, sanayi ve doğal kaynakların etkili ve geniş kullanılmasında işbirliği yeni şekil ve alanların gelişmesini ve imkanlar çerçevesinde yeni teknoloji, bilim, teknik , tecrübe değişimini teşvik edecekler.

Madde 5.
Karşılıklı menfaatler doğrultusunda ortak projelerini araştıracaklar.

Madde 6.
Taraflar kendi topraklarındaki şirket ve işhaneler arasında uzun vadeli anlaşma ve kontratların akdi işlere destekte bulunacaklar.

Madde 7.
Taraflar işbu anlaşmanın gerçekleşmesinde meydana çıkan anlaşmazlık ve problemleri Kırgız Cumhuriyeti’ nin ve Türkiye Cumhuriyeti’ nin mevzuatına dayanarak olumlu çözüm yollarını ve gerekli tedbirlerin alınmasında yükümlüdürler.

Madde 8.
Her taraf bu anlaşmaya değişiklik ve eklemeleri teklif edebilir ve yapılacak değişiklikler ve eklemeler resmi tutanaklarla tescil edilmek ve yetkili temsilciler tarafından imzalanmak suretiyle gerçekleşecektir ve yürürlüğe girecektir.

Madde 9.
Bu anlaşma tarafların anlaşmayı imzaladığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve yürürlük bitiminden 3 ay önce taraflardan biri anlaşmayı durdurmaya ilişkin yazılı niyeti bildirildiği tarihten kalkacaktır.

İşbu anlaşmanın durdurulması yürürlüğe geçtiği andan ve yürürlüğün sona erdiği anda başlatılan proje ve programlara etki vermez.

Bu anlaşma 6 Eylül 2006 tarihinde Rusça ve Türkçe olarak iki nüsha olarak imzalanmış olup, bütün nüshalar aynı geçerliliğe sahiptir.

                     ERKİN TURSUNKULOV                             KADRİ ERYILMAZ
                   TALAS BELEDİYE BAŞKANI                  İZNİK BELEDİYE BAŞKANI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sayfanın Son Değiştiriliş Tarihi:

Yukarı Çık   
 

  

Copyright © İznik Dizayn  - 2010                     Bu Site   İyad   Kurucu Üyesidir