Başlangıç Sayfası Yap

Sık kullanılanlara ekle

 

İznik'e Hoş Geldiniz

   

Roma ve Bizans Dönemi İznikliler

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Akominatos, Niketos

İznikli Bizans tarihçisi. Ön adı Niketos olan Akominatos öğrenimini İstanbul’da yaptı. Honiates olarak da anılır. Genç yaşta yüksek devlet memurluklarında bulundu. Philippopolis kentini yönetti. İstanbul’un Latinler tarafından alınmasından sonra İznik İmparatorluğuna sığındı. 1216 yılında İznik’te yaşamını yitirmiştir. Yazarın Yohannes Komnehos’dan başlayıp Flondre Kontu Boudoin devrine kadar uzayan (1118 – 1206) Chronika Diegosis adlı tarih kitabı ile Dogmatika adlı 21 ciltlik, dinsel mezheplerle ilgili bir kitabı vardır.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Aleksios III.

İznikli Bizans İmparatoru. Angelos ön adlı olan imparator III.Aleksios, I.Aleksios’ un torunudur. 1195 – 1203 yıllarında imparatorluk yapan Aleksios III, Haçlılar tarafından tahttan indirildikten sonra Haçlılar ile bir çok kez savaştı. 1210 yılında Thedoros tarafından tutsak edilip İznik’teki bir manastıra gönderildi. 1211 yılında burada yaşamını yitirdi.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Antigonos

Kendisi hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte bir Hekim ve Astrolog olduğu bilinmektedir. Zamanında İmparator Hadrianus'un bir horoskopunu hazırladığı bilinmektedir. Apollo, Lykon, Lykandros (Nikaia) İznikli Stoa filozofları olup, isimlerini sadece Notitiae episcopatuum'daki kenar notunda görebilmekteyiz. Bu kenar notunda kentin en eski adının helikore olduğuna işaret edildikten sonra, Nikaia'lı bir kaç filozof ve dilbilimcinin de adı verilmektedir. Bunlardan biri Apollo(s), diğerleri de Lykon ve Lykandros'dur.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Apollonides

İznikli Yunan gramerci. Romalı imparator Tiberius, zamanında yaşamış olan Apollonides, Timon’ un Billos adlı kitabı üzerine ek yazmıştır. Ayrıca, Deveshenes’in “Elçiliğin Dalavereleri” adlı kitabı üzerine bir inceleme yazmıştır.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Asclepiades

Milattan evvel 129 yıllında İznik'te doğmuş ve milattan evvel 40 yılında Roma'da ölmüş bir hekimdir.O zaman Roma imparatorluğu sınırlarında olan İznik'de doğan bu kişi çok genç yaşta İskenderiye'de öğrenim görmüş ve Roma'ya giderek çok büyük başarılar kazanmıştır.Tıp ansiklopedisi yazarı Celsus'a göre Asclepiades'in Hipokrat dışındaki doktorlardan ileri olduğu belirtilmektedir. Tıpta birçok konuya öncülük etmiştir. Bunlardan bazıları; -Vücuttaki sıvı maddelerin herhangi bir engelle karşılaşmadan boşluklarda akabilmesi durumunda insanın olarak belirtmiştir. -Tıpta ilk kez akut ve kronik hastalıkları birbirinden ayırmıştır. -Sıtma nöbetini ilk tarif eden Asclepiades'tir. -Yine dünyada ilk kez Difteri (kuşpalazı) hastalığında hayat kurtarıcı bir girişim olan nefes borusunun açılması (trakeostomi) operasyonunu yapmıştır.    -Zihinsel bozukluğu olanlar Asclepiades'ten evvel karanlık yerlerde tutulurken, bu hastaları aydınlık yerlere gönderip, ilk kez insani tedavi yöntemlerine baş vuran kişide Asclepiades'tir. Tıp tarihi açısından dünyada bu kadar önemli bir yere sahip Asclepiades'in İznik doğumlu olması bizim için çok önemli bir tarihi zenginliktir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Cassius Dio Cocceianus ve Cassii ailesi

Cassius Dio Nikaia'lı ünlü bir tarihçidir. MS.150-235 yılları arasında yaşamıştır. Genç yaşta Roma'ya gelmiş ve orada yüksek devlet memuriyetlerinde bulunmuş ve Roma Senatosuna girerek 205 yılında suffekt (yedek) konsül, 229 yılında ise asıl konsül olmuştur. Ana dili olan Yunanca'da 80 kitaptan oluşan bir Roma Tarihi (Romaika) yazmıştır. Cassius Dio'nun babası Cassius Apronianus MS.180 yılında Lycia ve Pamphylia'da prokonsül sıfatı ile sivil valilik, 182 yılında Legatus Augusti unvanıyla Kilikya'da askeri valilik yapmış ve 183/4 yılında suffekt konsül olmuştur. Bu kişilerin atası olan C.Cassius Asclepiodotus ise Nikaia'da büyük servet sahibi bir kişidir. MS. 66 yılında Nero tarafından sürgüne gönderilmiş ve servetine el konmuştur. Ancak, Galba tarafından affedilerek tekrar memleketine dönmüştür. Bu şahıs Vespasiasnus ve Titus devrinde kent kapılarını yaptıran ve aynı zamanda İmparator kültür başrahibi olan G.Cassius Chrestus'un ya babası yada kardeşi olabilir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Hipparchus

İznikli Yunan Astronomu ve Matematikçi. 11.Yüzyılda yaşamış olan Hipparchus uzun süre Rodos adasında astronomik gözlemlerde bulundu. İskender döneminin başındaki bilim adamlarından biridir. Güneş ve ayrı görünüş çaplarındaki değişikliği ölçmek için teodolit adlı bir araç icat etmiştir. Bu alet daha sonraları çok geliştirilmiştir. Babillerce bilinen dairenin 360 dereceye bölünmesini Yunanlılara öğretti. Yıl uzunluğunu altı buçuk saat hata ile hesaplayabilmiştir. Trigonometrinin temellerini kurmuştur. Bu konu da yeni keşiflerde bulundu. Ayı ve güneşi izleyerek gök cismi konusunda teoriler üretti. Yaklaşık 800 kadar yıldızın konumlarını kesin olarak saptadı. Bunlara aydınlatmalarına göre büyüklük verdi. Böylece yeni bir gerçek yıldız kataloğunu hazırladı.
 Bilgin, yıldız gözlemleri ay ve güneşe ilişkin çalışmalarının yanı sıra coğrafya alanında bilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuştur. Matematik alanında ise ilk kez bir kiriş değerleri tablosu düzenlemiştir. Ayrıca düzlem geometride Ptolemaios Teoremi olarak anılan teoremi de Hipparchus’un bulduğu kabul edilmektedir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Dion Cassios ( Kassius Dio)

İznikli Yunan tarihçi. Asıl adı Cassius Dios Cocca İanus’ dur. 150 yılında İznik’te doğmuştur. Ünlü bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Cassius’un babası Kilikya Valisi idi. Roma’ya giden Cassius, burada Konsüllüğe kadar yükseldi. 235 yılında İznik’te yaşamını yitirdi. Ailensin gömütü, İznik yakınlarında bir bağ içinde Beştaş denilen yerdedir. III.yüzyılın ve Roma İmparatorluğunun en iyi tarihçilerinden sayılan Cassios’un en önemli kitabı 80 ciltlik Roma tarihi Romaika’ dır. Bu kitapların günümüze ancak 25 cildi gelebilmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Joannes IV.Laskaris

İznik Rum İmparatoru. Theodoros II.Laskaris’in oğludur. Annesi de Bulgar Çarı II.Ivon Asen’in kızı Helena’dır. Yedi yaşında iken İznik İmparatorluğuna geçti. 1258-1261 yıllarında İznik İmparatorluğu yaptı. Bizanslıların İstanbul’u geri almalarından sonra Ioannes tahttan alınmıştır. Gözleri kör edilerek ölümüne kadar Bithynia’ da bir kalede tutsak edilmiştir. Bir ara hapisten kaçtı. 1284 yılında yaşamını yitirmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Joannes II.Bekkos

İznikli ünlü patrik. 1235 yılında İznik / Nikaia’da doğdu. 1275-82 yılları arasında İstanbul Patriği olan Ioannes’in ön adı Bekkos’dur. Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesini savunan Bizanslıların önde gelen sözcüsüdür. Bu nedenle hapse düştü ve sürüldü. 1297 yılında İznik’te sürgünde iken öldü. Bekkos’un “Toplu Metinler” adında bir de kitabı vardır.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Mikhail VIII.Palaiologos

İznikli Bizans İmparatoru. 1234 yılında İznik’te doğdu. Eski Hükümdar aileleri olan Dukaslar, Angeloslar ve Komnenoslar ile akrabalık bağı vardır. 1259-1261 yılları arasında İznik İmparatorluğu yaptı. Hükümdarlığı boyunca Latin İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyenlerle mücadele etti. 1261-1282 yıllarında ise Bizans İmparatoru oldu. 11 Aralık 1282 tarihinde Trakya’da yaşamını yitirmiştir. Saltanat yılları döneminde Bizans devleti çok iyi günler geçirdi.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Pakhymeres, Georgios

İznikli Rum kökenli sosyal bilimler araştırmacısı ve tarihçi. 1242 yılında İznik’te doğdu. Dinsel ve siyasal görevlerinin yanı sıra Ayasofya’daki Patrik Akademisinde Beşeri Bilimler konusunda ders verdi. 1310 yılında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Roma Doğu Tarihi adlı vakayinamesi en önemli kitabıdır. Osmanlı Devletinin kuruluş yılları döneminde yazılan bu kitap ve bu kitaptaki bu bilgiler Osmanlı Devletinin ilk ve en eski bilgileri olarak kabul edilmektedir. Bu kitap 1835/1891 yıllarında basılmıştır. Ayrıca, Müzik, geometri ve astronomi konularında bugün el kitabı sayılan ve Arap rakamlarının kullanımındaki yenilikleri “Dört Matematik Özeti” adlı kitabında topladı.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Parthenios

İznikli şair. İznik doğdu. İskenderiye Şiir Okulunun son temsilcisidir. İ.Ö.I.yüzyılda yaşayan şair yapılan bir savaşta Mithridates’e tutsak oldu ve Roma’ya getirildi. (i.ö.73) Daha sonra özgür olan şair sarayda yer edinip Gallus ve ünlü yazar Vergillius ile dostluk kurdu. Aşık Efsaneleri derlemesi olan “Aşk Acıları” adlı kitabı vardır. Bu kitabında mitolojiden, ağıtlardan ve yas şarkıları vardır. Bu kitabın ancak bazı parçaları günümüze gelebilmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Philiston

İznikli Minograf sanatçısı. Nicaea-İznik’te doğdu. Roma İmparatoru Agustus ve Tiberius devirlerinde yaşayan Philistion eski Yunan mim sanatını canlandırmıştır. ”Biyolojik Komediler” adında bir dizi birleşik sahnelerden meydana gelen komedileri dayanılmaz şaklabanlıkları ile ün kazanmıştır.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Plinius

Bithynia’nın ünlü Roma Valisi. 61 yılında İznik’te doğdu. Tam adı Gaius Plinius Secundus’dur Dayısı olan coğrafyacı Pilinius’dan ayırmak için Genç Plinius olarak tanınmıştır. İmparator Trianus tarafından Bithynia Valiliğine getirildi. 111-113 yılları arasında yaptığı Valiliği sırasında çok önemli işler yaptı. İmparator ile yazıştığı mektupların günümüze kadar gelmesi nedeniyle Bursa ve çevremiz ile ilgili çok önemli bilgiler öğrenilmiştir. 113 yılında Bursa’da yaşamını yitirmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Jheodoros Laskaris I

İznik Bizans İmparatoru, I.Theodoros’un torunu olan imparator, 1222-1258 yıllarında yaşamıştır. İkinci İznik İmparatoru Dukas Vatatzes’in oğlu olan imparator, iyi bir devlet adamı olduğu kadar iyi bir edebiyatçıydı. Bir süre babasıyla tahta ortak oturan II.Thedoros, 1254 yılında tek başına tahta geçti. Anadolu Selçuklularıyla ittifakı yenileyen imparator, Balkanlar’ da yapılan savaş sırasında 1258 yılında öldü.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi İznikliler Jheoleptos

İznikli Rum Ortodoks Metropoliti. 1250 yılında İznik’te doğan keşiş, 1326 yılında Alaşehir’ de yaşamını yitirmiştir. Bizans İmparatoru VIII. Mikhail Palailogos’ un siyasal amaçla doğu ve batı kiliselerini birleştirme girişimine karşı çıkmıştır. Bu çabaları nedeniyle aforoz edildi. Bunun üzerine Yunanistan’ın Ayvanoz dağındaki bir manastıra kapanan rahip, daha sonra kiliselerin birleşme kararının geri çekilmesinde büyük etkisi oldu. İmparatoriçe Eirene’nin danışmanlığını yaptı.

 
 

 

 

  Sayfanın Son Değiştiriliş Tarihi:

Yukarı Çık   
 

  

Copyright © İznik Dizayn  - 2010                     Bu Site   İyad   Kurucu Üyesidir