Süleyman KARAMAN
(Yrd. Doç.Dr.)

Süleyman KaramanDoğum: Derbent Köyü, 1973
İlkokul: Derbent
Ortaöğrenim: Bursa Çelebi Mehmet Lisesi
Üniversite: Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Tarım Eko.Bölümü
Yüksek Lisans: Akdeniz Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora: Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Çalıştığı Yer: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya

Telf:0 242 310 65 31

karaman_suleyman@yahoo.com
skaraman@akdeniz.edu.tr